Prototypy zbraní

VIG 007 SPEEDFIRE

Pistol dimensions: 

 • V současnosti má společnost VIGrand vyrobené dva prototypy samonabíjecí pistole modelu VIG 007 speedfire, ráže 9 mm Luger.

  Technické charakteristiky pistole modelu VIG 007 speedfire :

  - ráže a použitý náboj - 9 mm Luger

  - rozměry pistole : - délka - 197 mm

  - šířka rukojeti - 28 mm

  - šířka pláště závěru - 24 mm

  - výška - 125 mm

  - délka hlavně - 120 mm

  - hmotnost pistole - v současné době probíhají dokončovací práce na této charakteristice, plánovaná hmotnost je 790 g bez nábojů

  - počet nábojů v zásobníku - 14+1

  - typ automatiky - válečkové zamykání závěru s pevnou hlavní.

  Pistole nemá boční výstupky, což přispívá k jejímu skrytému nošení a uvedení do střelecké pohotovosti.

Pistole má následující charakteristické rysy a jisté výhody ve srovnání s modely, které již ve světě existují: 

1) nepohyblivá hlaveň pevně uložená v rámu, což zvyšuje přesnost střelby ;

2) plášť hlavně, který snižuje vibrace hlavně při střelbě a zlepšuje přesnost střelby;

3) nízké umístění osy kanálu hlavně (15 mm), což umožňuje pohodlné držení pistole při míření a snižuje nadhoz pistole při střelbě (prvek zpětného rázu);

4) válečkové zamykání závěru při výstřelu (otevření závěru při výstřelu se zdrží pomocí válečku a doplňkové pružiny), což umožňuje značně snížit hmotnost závěru a celé pistole a snížit energii nárazu závěru do rámu při přesunu do zadní krajní polohy (prvek zpětného rázu);

5) válečkový tlumicí člen závěru, který rovněž zmenšuje sílu nárazu závěru do rámu při přesunu do zadní krajní polohy (prvek zpětného rázu);

6) v zadní části má závěr tvarové zkosení, které zmenšuje zpětný ráz pistole při střelbě (prvek zpětného rázu) a usnadňuje ruční natažení závěru, kdy je při nabíjení před střelbou a po selhání spuštěný kohoutek;

7) má pojistku "vybití", která zajišťuje bezpečnost zbraně při manipulaci s pistolí při jejím vybíjení a před rozborkou;

8) kohoutek je složité natáhnout ručně (k tomu je potřeba provést několik úkonů), a proto rychlé provedení prvního výstřelu je možné pouze v režimu samonatažení, čímž je zabezpečena ochrana proti bezděčnému výstřelu v případě rozrušeného střelce, ale pokud je čas a možnost, lze pomocí několika úkonů natáhnout kohoutek ručně a provést první výstřel s vysokou přesností;

9) nová západka zásobníku, která umožňuje stejně pohodlné vypínání pravou i levou rukou;

10) bicí a spoušťový mechanismus je umístěn pod hlavní v oblasti spouště, což usnadňuje přístup k dílům bicího a spoušťového mechanizmu při čištění a mazání a umožňuje uživateli snadno provést samostatně kompletní rozborku za účelem opravy a výměny dílů bez speciálního nářadí;

11) závěr se skládá ze dvou částí -vlastního závěru a pláště, což umožňuje snadný přístup k sestavě závěru při jejím čištění a mazání;

12) je vyloučena náhodná rozborka při manipulaci s pistolí ve stavu střelecké pohotovosti, pistoli je možné rozebrat až po vysunutí zásobníku z rukojeti.

Plánujeme použít ještě další dvě automatické pojistky za účelem zvýšení bezpečnosti a tři způsoby zvýšení praktické kadence, které odůvodní název modelu "speedfire".

V budoucnosti se bude tento model vyrábět také pro pistolové náboje jiných ráží, s plastovým rámem a s možností nasazení různého doplňkového vybavení (zaměřovačů, taktických svítilen aj.)

Kromě toho bude pro tento model pistole a také pro další model VIG 008 vyvinut nový pistolový náboj, který ještě vylepší jejich charakteristiky.


1. Pistole ve výchozím stavu není nabitá - postavení dílů pistole ve výchozím stavu: pohled a řez.

Specifika:

- zamykací člen tělesa zamykacího mechanizmu (houpačky) je ve výchozí (zadní) poloze;

- přední část tělesa zamykacího mechanizmu (houpačky) spolu se zamykacím válečkem jsou poněkud spuštěny dolů, aby bylo zajištěno bezproblémové ruční natažení závěru při nabíjení pistole;

- v této poloze drží houpačku přední část spouště, která poněkud nadzvedává zadní část houpačky, neboť vratná pružina spouště je tužší než vratná pružina houpačky.

2. Postavení dílů pistole při ručním natažení závěru při nabíjení pistole - plášť závěru vychýlí zamykací váleček dolů spolu s přední částí houpačky: řez.

Specifika :

- plášť závěru se posune dozadu a zamykací váleček spolu s přední částí houpačky se volně vychýlí dolů;

- když plášť závěru projde nad osou houpačky, vychýlí zadní část houpačky dolů a dostane se k zadnímu, tlumicímu válečku, opře se o něj, ale neodtlačí ho dolů (k tomu by bylo zapotřebí značné síly), a tento pohyb závěru dozadu je dostačující k tomu, aby se horní náboj v zásobníku zvedl nahoru, aby mohl být posléze vložen do nábojové komory.

3. Postavení dílů pistole při výstřelu: řez.

Specifika:

- stisknutá spoušť odtlačila spodní část zamykacího členu houpačky do přední polohy;

- houpačka je zamknutá, její zadní část se nemůže zvednout nahoru a přední část nemůže klesnout dolů;

- plášť závěru se opírá o zamykací váleček a nemůže zahájit svůj pohyb dozadu dřív, než vyletí kulka z kanálu hlavně a poklesne tlak prachových plynů v hlavni.

4. Když dojde k výstřelu a kulka vyletí z kanálu hlavně, plášť závěru odtlačí zamykací váleček dolů a přitom stlačí zamykací pružinu: řez.

Specifika:

- spoušť je stisknuta a udržuje dolní část zamykacího členu houpačky v přední poloze;

- houpačka je uzamčena a nemůže se otáčet kolem své osy;

- plášť závěru odtlačuje zamykací váleček dolů a přitom stlačuje zamykací pružinu.

5. Postavení dílů pistole po výstřelu a po dosažení zadní krajní polohy závěru: řez.

Specifika :

- spoušť je stisknuta a udržuje dolní část zamykacího členu v přední poloze;

- houpačka je zamknuta a nemůže se otáčet kolem své osy;

- když se plášť závěru přiblíží k zadní krajní poloze, odtlačí tlumicí váleček dolů a zpomalí svůj další pohyb dozadu k oddělitelným dorazům;

- vychýlení zadní části houpačky směrem dolů spolu s tlumicím válečkem brání spodní části dvou oddělitelných dorazů;

- když se plášť závěru dostane do zadní krajní polohy, opře se o horní části dvou oddělitelných dorazů. 

6. Poloha před vybitím pistole - pojistka "vybít" je zapnuta: řez.

Specifika :

- praporky pojistky "vybít" jsou zvednuty vzhůru a vizuálně dobře viditelné;

- osa pojistky je otočena o 90 stupňů a brání úderníku dojít do přední krajní polohy a napíchnout zápalku náboje, pokud je v nábojové komoře;

- v tomto stavu je možné pistoli po střelbě nebo před rozborkou naprosto bezpečně vybít dokonce v případě, kdy při vybíjení zůstal nedopatřením náboj v nábojové komoře nebo zásobník s náboji v rukojeti pistole;

- závěr se natáhne ručně za účelem vyhození náboje z nábojové komory a provede se naprosto bezpečné kontrolní uvolnění kohoutku z polohy střelecké pohotovosti;

- pak je možné prohlédnout pistoli a vyndat zásobník z rukojeti pistole, pokud nebyl vyndán již před vybíjením, a znovu ručně natáhnout závěr za účelem vytažení dalšího náboje z nábojové komory;

- je možno zahájit rozborku pistole, pokud je to nutné, a vizuálně je možno zjistit, že zásobník nebyl vysunut z rukojeti pistole, přitom po sejmutí pláště závěru nemůže dojít k náhodnému výstřelu.

7. Neúplná rozborka pistole: pohled.

Specifika :

- zásobník je vysunutý z rukojeti pistole;

- přední část lučíku je spuštěna dolů (k tomu je nutno překonat nevelkou sílu dvou fixačních pružin lučíku);

- z obou stran jsou sejmuty boční ochranné lamely spolu se zadními dorazy závěru;

- plášť závěru je ručně odsunut dozadu dále než do zadní krajní polohy po výstřelu;

- zadní, tlumicí váleček je vychýlen dolů spolu se zadní částí houpačky, čemuž už nebrání dolní části sundaných oddělitelných dorazů;

- zadní část pláště závěru je zvednuta nahoru, aby ji bylo možné vysunout z vedení;

- plášť závěru je sejmut z rámu;

- vratná pružina pláště závěru a její vedení jsou odděleny.

8. Kompletní rozborka pistole

9. Pohled na pistoli bez krytů